Księgowanie obrotu towarowego

Księgowanie obrotu towarowego

księgowanie obrotu towarowego
 

Przykładowe księgowanie magazynu w firmie handlowej.

Operacje zakupu i sprzedaży towarów wymagają przygotowania dekretów księgowych.

 
  • Zakup - dokument przyjęcia na magazyn PZ:
Przykładowe ustawienie księgowania dokumentu PZ
  Wn konto 330 "Magazyn
  Ma konto 301-2 "Rozliczenie zakupu towarów"
 
  • Zakup - księgowanie faktury zakupu od dostawcy:
Przykładowe ustawienie księgowania faktury zakupu towaru
 Ma konto 202 "Rozrachunki z dostawcami"
 Wn konto 301-2 "Rozliczenie zakupu towarów"
 Wn konto 223-1 "VAT naliczony stawka podstawowa"
 
  • Sprzedaż - dokument wydania z magazynu - WZ:
Przykładowe ustawienie księgowania dokumentu WZ
 Wn konto 736 "Koszt własny sprzedaży towarów"
 Ma konto 330 "Magazyn"
 
  • Sprzedaż - faktura sprzedaży:
Przykładowe ustawienie księgowania faktury sprzedaży towaru
 Wn konto 201 "Rozrachunki z klientami"
 Ma konto 222-1 "VAT należny stawka podstawowa"
 Ma konto 730 "Sprzedaż towarów"
 
księgowanie obrotu towarowego w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl jest wyposażony w moduł gospodarki magazynowej przystosowany do automatycznego księgowania operacji gospdoarczych związanych z obrotem towarowym.
 

Podstawa prawna: