Nowa wersja programu - 3.3.26

zmiany w programie mksiegowa

Udostępniliśmy nową wersję programu mKsiegowa.pl oznaczoną jako Build 26. Wersja posiada następujące, nowe funkcjonalności:

 • Różnice kursowe w transferze płatniczym dla wypłat walutowych są wyliczane na podstawie kursów waluty z ostatnich wpłat
 • Dodaliśmy do opisu punktów deklaracji JPK_V7 informację o terminie zwrotu podatku

 • Dodaliśmy możliwość zapisu dokumentu typu "metoda kasowa" oraz "split payment" dla dokumentów PK

 • Wykonaliśmy poprawki do raportów JPK_V7 dla flag GTU oraz MPP 

 • Dodaliśmy ikonkę "VAT reverse" dla rozliczonych faktur zakupu

 • W imporcie dostawców dodaliśmy kilka udogodnień:

  • możliwość importu bez kodu dostawcy

  • bardziej elastyczny format

  • tłumaczenia

 • Dodaliśmy zaokraglenia przy imporcie dokumentów typu PK

 • Poprawiliśmy edycję dokumentów PK dla kategorii 89 artykułu ustawy VAT (przeksięgowanie VAT za niezapłacone faktury powyżej 90 dni)

 • Dodaliśmy komunikat ws. kursów walut dla faktury zakupu kontrahenta w PLN

 • Wykonaliśmy szereg poprawek dla wyliczenia deklaracji JPK_V7K korekta

 • Wykonaliśmy szereg poprawk dla mechanizmu międzyokresowego VAT oraz "metoda kasowa" dla modyfikacji faktur zakupu oraz płatności dostawców

 • JPK_V7 - w przypadku VAT'u należnego liczonego w proporcji, naliczony jest w jego pełnej wysokości

 • Wykonaliśmy szereg poprawek dotyczących różnic kursowych dla transferów płatniczych

 • Pojawiła się możliwość zapisu dokumentów PK dla VAT zw z równoczesnym ujęciem dokumentu w rejestrze VAT

 • Dodaliśmy możliwość wyboru konta innego niż kosztowe dla zaliczkowych faktur zakupu

 • Dodaliśmy kolejne modyfikacje do importu dokumentów PK w zakresie:

  • obsługi błędów

  • importu dokumentów rozrachunkowych klient/dostawca

 • Dodaliśmy możliwosć płatności za moduł OCR za pomocą bramki płatniczej

 • Wzorce księgowe dostawców są domyślnie widoczne na ekranie wprowadzania faktury zakupu

 • W Panelu Klienta pojawiła się zakładka z podstawowymi danymi rozliczeń oraz statusu konta

 • Dodaliśmy "kreator szablonów", umożliwiający przygotowanie własnych wzorów faktur sprzedaży

 • Do programu można zalogować się za pomocą adresu email Użytkownika

 • Dodaliśmy obsługę księgowań równoległych dla księgowania faktur zakupu za pomocą mechanizmu OCR

 • Dodaliśmy mechanizm skanowania faktur OCR do ekranu prostej faktury kosztowej

 • Skanowanie faktur zakupu OCR sprawdza czy dane odbiorcy na fakturze są zgodne z danymi zapisanymi w konfiguracji

 • Dodaliśmy obsługę języka angielskiego na mechanizmie szablonów faktur sprzedaży

 • Dla faktur kosztowych dodawanych za pomocą mechanizmu OCR (skanowanie faktury), dodaliśmy możliwość zapisania nr. konta bankowego dostawcy w kartotece dostawców w przypadku znalezienia nr. konta na skanie faktury

 • Obsługa korekty sprzedaży dla zmienionej stawki VAT

 • Wzorce wydruków dla faktur proforma

 • Wysylania faktur emailem do kontaktów typu general i invoice

 • Poprawiona obsługa intrastat w kartotece towarowej

 • Przyspieszenie obsługi dużych faktur sprzedaży - wyświetlanie ilości towaru tylko dla faktur poniżej 20 pozycji

 • Dodany ogólny format importu wyciągów CSV

 • Dodany raport intrastat oraz poprawki do zapisu incoterms w PZ

 • Nowa wersja VAT-UE

 • Klonowanie dokumentów księgowych

 • Dopuszczalna zerowa faktura sprzedaży

 • Dodany nowy format importu wyciągów Transferwise CSV

 • Wydruk faktury sprzedaży z kodem kreskowym

 • Program zapamiętuje domyślny bank w funkcjach bankowych

 • Rozszerzenie pola Opis dla faktury zakupu

 • Możliwość zapisu dokumentów z datą VAT w zamkniętym okresie

 • W dokumencie JPK_V7 program nie wyznacza kodu kraju z dwóch pierwszych znaków NIP dla krajów poza EU

Lista rozwoju programu zawiera informację nad czym pracujemy w naszym zespole.

Wersja demo programu umożliwia ogólny, ograniczony podgląd nowych funkcjonalności.

Zapraszamy do kontaktu lub do darmowej rejestracji, w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji programu mKsiegowa.