Generator raportów

Generator raportów (beta)

 

mKsiegowa.pl udostępnia nowy moduł umożliwiający elastyczne generowanie zestawień i raportów według potrzeb użytkownika. Generator raportów pozwala tworzyć i zapamiętywać zestawienia danych z programów według własnych kolumn, filtrów i agregacji.

Użytkownik może tworzyć dowolną liczbę raportów na podstawie większości danych dostępnych w programie. Każda kategoria posiada zestaw danych, które mogą stanowić kolumny raportu. Przykładowo w ramach dokumentów bankowych można wybrać klienta, bank, kwotę przelewu, itp.

 

Raport można utworzyć w kliku prostych krokach:

1. Wybierz kategorię danych, które chcesz umieścić na raporcie

 • dane klientów
 • dane dostawców/zakupy
 • dokumenty
 • dane magazynowe
 • dane produkcyjne
 • księga główna
 • dokumenty bankowe

2. Wybierz kilka kolumn w ramach danej kategorii, które mają być widoczne w raporcie

3. Kliknij klawisz pod tabelką:

Wybrane kolumny pojawią się poniżej::

Jeżeli jakaś kolumna jest niepotrzebna, możesz ją usunąć. Pola danych zostaną uszeregowane w kolejności występowania kolumn w raporcie.
Uwaga: program ma ograniczenie do 12 kolumn, aby zapewnić czytelność raportu.

4.  Dodaj filtry:

 

W wierszu definiowania filtrów do raportu można wybrać według której wartości chcemy filtrować oraz rodzaj operacji.
Przykładowo - można filtrować według pola daty:

..kolejne filtry dodawaj klawiszem ‘Add’.

Wszystkie dodane filtry pojawią się na ekranie:

Sprawdź wstępnie, czy w raporcie pojawią się wszystkie potrzebne kolumny klikając klawisz ‘submit’.

Niepotrzebne filtry możesz usunąć.
Uwaga: nie wszystkie pola mogą być używane do filtrowania danych w każdym raporcie. 

5. Agregowanie danych

Agregacja danych pozwala grupować i sumować dane według różnych kryteriów.

Na przykład można posumować wartość sprzedaży według waluty za danych okres:

Skorzystaj z checbox przy odpowiednim polu aby agregować dane według wartości w tym polu.

 

6. Kliknij klawisz Submit aby uzyskać dane na ekranie.

7. Zapis dane do pliku CSV, aby je móc dalej analizować w programie Excel.

 

 

8.Podziel się raportem z innymi!

 

Kliknij „Generate link” aby utworzyć indywidualny link dla raportu. Link można wysłać innym użytkownikom programu. Będą mieli dostęp do raportu po zalogowaniu (o ile posiadają odpowiednie uprawnienia).

Uwagi:

 • Generator raportów jest obecnie w wersji BETA. Użytkownik powinien zweryfikować poprawność uzyskanych danych.
 • Użytkownik tworząc raport powinien zadbać, aby dane połączone w ramach jednego raportu miały sens. Program daje dużą dowolność i nie sprawdza logiki połączonych danych.
 • Zachęcamy do eksperymentowania z generatorem raportów. Prosimy o ewentualne uwagi.

 

Przykłady raportów

1. Lista dostawców

wybierz interesujące Cię pola z kategorii Dostawca.

 

2. Dokumenty zapisane w księdze głównej dla rachunku bankowego

Przykładowe pola z kategorii Banki i Kasy:

 • Typ Transakcji
 • Numer ewid
 • Rachunek Bankowy

oraz pola z kategorii Księga główna i przekroje

 • Konto
 • Kwota

Włącz filtrowanie według wybranego rachunku bankowego.

 

3. Podsumowanie sprzedaży według magazynów oraz waluty
 

Pola z grupy Zmiany w magazynach:

 • Stock Id (włącz agregację danych)
 • Typ transakcji
 • Nazwa magazynu (włącz agregację danych)
 • Cena
 • Ilość
 • Data zmiany

Pola z grupy Klient:

 • Waluta (włącz agregację danych)

Filtruj według Typ Transakcji = WZ/Paragon.