Rozrachunki

Rozrachunki w systemie księgowym mKsiegowa.pl są podstawowym narzędziem wspomagającym zarządzanie firmy.

Podstawowe cechy modułu Rozrachunki:

rozrachunki online

Rozliczenie faktur zakupu i sprzedaży

Na bazie zaksięgowanych wyciągów bankowych w module Banki i Kasy możesz z łatwością rozliczyć wystawione faktury sprzedaży. Program pozwoli wyszukać niezapłacone  faktury tak, aby pilnować płynności firmy. Odpowiednie raporty możesz przygotować np. na tablecie bezpośrednio przed rozmową z klientem.

import wyciągów bankowych

Import wyciągów bankowych

Automatyczne lub pół-automatyczne rozliczenie faktur można realizować bezpośrednio podczas importu wyciągów bankowych. Program zapewnia szerokie możliwości kojarzenia płatności z fakturami, które eliminują błędy i ułatwiają pracę.

Księgowanie różnic kursowych

Wielowalutowość

Rozliczenie faktur dostępne jest dla dowolnej ilości walut. Rachunki bankowe mogą być prowadzone w dowolnych walutach. Program sam policzy różnice kursowe

Import kursów walut

Import kursów walut

Program każdej nocy importuje tablę A kursów walut Narodowego Banku Polskiego. 

podgląd rozrachunków online

Raporty

Korzystając z programu masz bieżący dostęp do stanu rozrachunków z klientami i dostawcami. Raporty obejmują faktury o różnym okresie przeterminowania.

Jak rozpocząć współpracę? Zapraszamy do rejestracji w ramach okresu promocyjnego. To nic nie kosztuje i nie rodzi żadnych zobowiązań.