aktualizacja

Aktualizacja 7 i 8

zamknięcie roku 2018

Kolejne aktualizacje w tym roku - siódma oraz ósma w wersji 3.3 - w których można znaleźć między innymi:

  • nowy ulepszony mechanizm rozpoznawania numeru NIP podczas importu faktur sprzedaży
  • możliwość importu kartoteki dostawców
  • nowe schematy deklaracji VAT-7 (19) oraz VAT-7k (13)
  • oraz wiele innych drobnych zmian

Ponadto wysłaliśmy do klientów informację na temat zamknięcia roku 2018 w programie.

Nowa wersja 3.3 programu

Nowa kartoteka klientów

 

Dzisiaj udostępniliśmy naszym klientom nową wersję 3.3 programu mKsiegowa.pl. Stały rozwój funkcjonalności programu podyktowany jest wymaganiami naszych klientów oraz zewnętrznych regulacji, w tym RODO.

Wersja 3.3 programu wprowadza zmiany:

Aktualizacja do wersji 3.2

dokument sprzedaży z wielu magazynów

 

Po udostępnieniu ważnej dla nas wersji 3.2 programu mKsiegowa.pl w styczniu br. przygotowaliśmy pierwszą aktualizację oznaczoną jako 3.2.0 Build 1. Wersja ta, oprócz poprawek stabilizujących, posiada kolejne nowe funkcjonalności. Tym samym zamknęliśmy duży cykl zmian związanych z faktem, że projekt mKsiegowa.pl ma już 7 lat :)

Oto lista nowości:

Moduł Sprzedaż:

New version 3.2 is live

manufacturing online

 

The new version of mKsiegowa.pl focuses on manufacturing and sales. There are also several improvements in all other modules.

The list of new features includes:

General:

  • new item selector that makes it easier to search data throughout verious fields
  • multiple units of measures can be used for sales invoices
  • build-in verification of VAT number in VIES database; VAT numbers issued by any EU Member State can be verified

Manufacturing: