Wielowalutowość

Program księgowy mKsiegowa.plumożliwia rozliczenie transakcji wielowalutowych.

Wielowalutowość obejmuje:

dwustronne księgowanie dokumentów

Księgowanie dokumentów w dowolnej walucie

Program umożliwia dekretowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnej walucie. Księgowania są przeliczane na złotówki, zgodnie z zasadami księgowymi.

Dzienniki księgowe

Automatyczna aktualizacja kursów walut

Kurs walut zdefiniowanych w programie podczas jego konfiguracji jest codziennie aktualizowane na podstawie tabeli A NBP. 

Księgowanie do bufora

Księgowanie różnic kursowych

Różnice kursowe powstające podczas księgowania w walutach, wynikające zwykle z przesunięcia czasowego między momentem wystawienia dokumentu, a jego zapłatą, mogą być automatycznie obliczane i księgowane przez system.

plan kont

Wystawianie faktur w walutach obcych

Faktury sprzedaży krajowe i zagraniczne (eksportowe, WDT) mogą być przygotowywane w wybranej walucie. Program odpowiednio przelicza wartość faktury oraz, ewentualnie, należny podatek VAT.

Wielowalutowy program księgowy

Wielowalutowość - aktualizacja sald

Ustawa o Rachunkowości wymaga uzgadniania sald kont prowadzonych w walutach obcych na dzień bilansowy. Program posiada możliwość automatycznego przeliczenia sald dla rachunków bankowych prowadzonych w walutach obcych oraz rozrachunków z kontrahentami zagranicznymi.

 

Jak rozpocząć współpracę? Zapraszamy do rejestracji w ramach okresu promocyjnego. To nic nie kosztuje i nie rodzi żadnych zobowiązań.

Zespół mKsiegowa.pl