Zabezpieczenia

System mKsiegowa.pl jest bezpieczny. Posiada szereg zabezpieczeń, które pozwalają na bezproblemowe korzystanie z programu w chmurze.

Zabezpieczenia programu:

zabezpieczenia programu księgowego przez szyfrowane połączenie

Szyfrowane połączenie

Podobnie, jak większość programów w chmurze, program posiada silne szyfrowanie transmisji danych między serwerem i komputerem użytkownika.

Polityka bezpieczeństwa przy pracy z programem online

Polityka bezpieczeństwa

Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych księgowych niezbędna jest współpraca w zakresie aktualizacji polityki bezpieczeństwa. Zawsze wspieramy naszych użytkowników w zakresie wdrożenia najlepszych standardów korzystania z programów internetowych. 

zabezpieczenia w programie księgowym online

Zabezpieczona serwerownia

Dane przetwarzane są i przechowywane w potrójnie zabezpieczonej serwerowni, spełniającej normy Tier 3.

uprawnienia w programie księgowym online

Profile uprawnień

Każdy użytkownik posiada zdefiniowany zakres uprawnień w programie. Profile uprawnień dają użytkownikowi dostęp tylko do tych funkcjonalności, które odpowiadają jego roli w organizacji.

Zabezpieczenie danych księgowych wynikające z Ustawy o Rachunkowości

Zabezpieczenie danych księgowych wynikające z Ustawy o Rachunkowości

Program spełnia wszystkie wymagania wynikające z Ustawy o Rachunkowości.

Audyt operacji księgowych

Audyt operacji księgowych

Program zapisuje każdą operację księgową wprowadzoną przez użytkownika. Pozwala to w łatwy sposób przeprowadzić audyt działań każdego użytkownika w razie potrzeby.

Jak rozpocząć współpracę? Zapraszamy do rejestracji w ramach okresu promocyjnego. To nic nie kosztuje i nie rodzi żadnych zobowiązań.

Zespół mKsiegowa.pl