Sposób tworzenia deklaracji VAT7 i VAT7k

Sposób tworzenia deklaracji VAT

Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl ułatwi Ci przygotowanie deklaracji VAT7 i VAT7k. Deklarację utworzysz w module Księgowość -> Deklaracje VAT.

Przed przygotowaniem deklaracji VAT należy sprawdzić, czy wszystkie dokumentu zostały prawidłowo wprowadzone do systemu. Do tego celu służy wydruk rejestru VAT.

 

Aktualna wersja deklaracji VAT7 i VAT7k

Formularze dostępne są od wersji 3.0.0 Build 7 programu w następujących wersjach:

  • VAT7 jest dostępny w wersji 19
  • VAT7k jest dostępny w wersji 13
 

W jaki sposób wypełnić deklarację VAT7 lub VAT7k?

Program automatycznie uzupełnia większość pól deklaracji na podstawie danych programu:

 
Numer pola deklaracji VAT Nazwa pola w deklaracji Sposób wypełnienia pola deklaracji na podstawie danych zapisanych w programie Grupa podatkowa Kategoria VAT
1 i 9 Identyfikator podatkowy NIP podatnika, Nazwa pełna NIP oraz nazwa podatnika skonfigurowane w module Ustawienia -> Ustawienia ogólne
7 Cel złożenia formularza Zaznaczony jest kwadrat złożenie deklaracji, jeżeli tworzona jest nowa deklaracja za kolejny okres; kwadrat korekta deklaracji zaznaczony jest, gdy modyfikujemy wcześniej utworzoną i zamkniętą deklarację
10, 13, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju Wartość sprzedaży (faktury) oraz VAT należny w poszczególnych stawkach VAT; brana jest pod uwagę tylko sprzedaż dla kontrahentów, którzy mają wybraną grupę podatkową ze strefy krajowej Krajowy dowolna
11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju Wartość sprzedaży faktur wystawionych kontrahentom, którzy mają wybraną grupę podatkową z Unii Europejskiej lub spoza UE (Export/Import), o ile Kategoria VAT pozycji na fakturze jest Inne Usługi. Uwaga: program nie uwzględnia pola Typ w Kartotece określającej usługi, towary i produkty. UE lub poza UE Inne Usługi
12 świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy Wartość sprzedaży faktur wystawionych kontrahentom, którzy mają wybraną grupę podatkową z Unii Europejskiej, o ile Kategoria VAT pozycji na fakturze jest Inne Usługi. Uwaga: program nie uwzględnia pola Typ w Kartotece określającej usługi, towary i produkty. UE Inne Usługi
21 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT Wartość sprzedaży faktur wystawionych kontrahentom, którzy mają wybraną grupę podatkową z Unii Europejskiej, o ile Kategoria VAT pozycji na fakturze jest Inne. Uwaga: podobnie jak w przypadku sprzedaży usług, program nie uwzględnia pola Typ w Kartotece określającej usługi, towary i produkty. Faktury WDT drukowane są ze stawką 0%. UE Inne
22 Export towarów Wartość sprzedaży faktur wystawionych kontrahentom, którzy mają wybraną grupę podatkową spoza Unii Europejskiej (Export/Import), o ile Kategoria VAT pozycji na fakturze jest Inne. Uwaga: podobnie jak w przypadku sprzedaży usług, program nie uwzględnia pola Typ w Kartotece określającej usługi, towary i produkty. poza UE Inne
23, 24 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT Wartość zakupu (faktury) towarów od dostawców, którzy mają wybraną grupę podatkową z Unii Europejskiej. Uwaga: pole Kategoria VAT dla pozycji na fakturze może być Inne lub Odwrotne obciążenie. UE Inne lub Odwrotne obciążenie
25, 26 Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art.33a ustawy Wartość zakupu (faktury) towarów od dostawców dla faktur, które mają pozycje z ustawioną Kategorią VAT na wartość Inne proc. upr.. Grupa podatkowa dostawcy nie ma znaczenia w tym wypadku. wszystkie Inne proc. upr. 
27,28 Import usług spoza UE Wartość zakupu usług od dostawców, którzy mają wybraną grupę podatkową spoza UE, o ile Kategoria VAT pozycji na tej fakturze jest Inne Usługi. Wartość zakupu usług oraz podatek można skorygować, w zależności od określenia miejsca świadczenia usługi, zgodnie z Art. 28b ustawy o VAT. poza UE Inne Usługi 
29,30 Import usług z UE Wartość zakupu usług od dostawców, którzy mają wybraną grupę podatkową z Unii Europejskiej, o ile Kategoria VAT pozycji na fakturze jest Inne Usługi. Wartość zakupu usług oraz podatek można skorygować, w zależności od określenia miejsca świadczenia usługi, zgodnie z Art. 28b ustawy o VAT. UE Inne Usługi 
31 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca) Wartość sprzedaży (faktury) dla pozycji Kartoteki, które mają ustawioną Kategorię VAT na odwrotne obciążenie. Uwzględniane są również dokumenty typu Pozycje Dziennika zapisane do rejestru sprzedaży z kategorią odwrotne obciążenie. Krajowy Towar z Odwrotnym obciążeniem lub Usługa z Odwrotnym obciążeniem
34, 35 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca) Wartość zakupu (tylko faktury zakupu od kontrahentów z grupą podatkową Krajowy) dla pozycji Kartoteki, które mają ustawioną Kategorię VAT na odwrotne obciążenie. Uwzględniane są również dokumenty typu Pozycje Dziennika zapisane do rejestru zakupu z kategorią odwrotne obciążenie. Krajowy Odwrotne obciążenie 
43, 43 Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych Wartość zakupu dla pozycji Kartoteki, które mają ustawioną Kategorię VAT na środek trwały. Uwzględniane są również dokumenty typu Pozycje Dziennika zapisane do rejestru zakupu z kategorią środek trwały. Dodatkowo uwzglęniane są zakupy w module Środki Trwałe. wszystkie Środek trwały 
45, 46 Nabycie towarów i usług pozostałych Wartość zakupu dla pozycji Kartoteki, które mają ustawioną Kategorię VAT na Inne. Uwzględniane są również dokumenty typu Pozycje Dziennika zapisane do rejestru zakupu z kategorią Inne. wszystkie wszystkie kategorie oprócz Środek trwały