Rozpoznawanie dokumentów przy imporcie wyciągu bankowego

Rozpoznawanie dokumentów przy imporcie wyciągu

Program księgowości online mKsiegowa.pl udostępnia możliwość importu wyciągów bankowych poprzez pliki dostępne do pobrania w systemach bankowości elektronicznej.

Import wyciągu bankowego jest wsparty poprzez mechanizmy kojarzenia transakcji bankowej widocznej na wyciągu bankowym z zapisami w programie. Szczegółowa konfiguracja tych mechanizmów znajduje się w Księgowość -> Konfiguracja importu transakcji bankowych.


Sposób rozpoznawanie dokumentów przy imporcie wyciągu bankowego

Mechanizm ułatwiający księgowanie wyciągów bankowych z plików podzielony jest na dwa obszary:

  1. Kojarzenie kontrahenta
  2. Kojarzenie transakcji po numerze faktury sprzedaży / faktury zakupu

Działanie opisywanych mechanizmów przedstawimy na przykładzie płatności klienta za fakturę sprzedaży.

W poniższym przykładzie spółka Sukces Sp. z o.o. opłaciła fakturę sprzedaży. W przypadku, w którym program nie jest w stanie skojarzyć płatności klienta z fakturą sprzedaży, pozycja importowanego pliku zawiera pustą kolumnę kontrahent rozpoznany oraz kolumnę Księgowanie na konto:

UWAGA: Wykazanie wartości w kolumnie Księgowanie na konto gwarantuje zaksięgowanie pozycji wyciągu bankowego w planie kont.

Kojarzenie kontrahenta

Podczas wczytywania pliku z wyciągiem bankowym, program mKsięgowa.pl próbuje rozpoznać kontrahenta (klienta / dostawcę) związanego z daną transakcją na wyciągu bankowym poprzez numer konta bankowego przypisanego do kontrahenta w programie.

W takim przypadku przelew bankowy zostanie przypisany do kontrahenta oraz rozliczny z najstarszą nierozliczną fakturą sprzedaży. W przypadku jeśli na rozrachunku klienta nie widnieją nierozliczone faktury (taka sytuacja zwykle występuje przy nadpłacie klienta), przelew z konta bankowego zostanie przypisany do kontrahenta, natomiast rozliczenie go z fakturą sprzedaży będzie możliwe później:

UWAGA: Wykazanie wartości w kolumnie Kontrahent rozpoznany gwarantuje zaksięgowanie pozycji wyciągu bankowego w planie kont na kontrahenta wskazanego w kolumnie Kontrahent rozpoznany'.

Kojarzenie transakcji

Program mKsięgowa.pl wyszukuje dokumenty w programie, które odpowiadają opisowi przelewu bankowego. Nawet jeśli nie przypiszemy kontrahentowi konta bankowego, z którego przelew firma powinna otrzymać, mechanizm parowania dokumentów wyszuka opis, w którym klient wpisał numer opłacanego dokumentu:

UWAGA: W takim przypadku należy zaznaczyć opcję Wyszukiwanie Numerów Faktur dla Nieznanych Kont Bankowych w ustawieniach.

Wiekowanie płatności

Program mKsięgowa.pl po rozpoznaniu kontrahenta przypisze płatność do najstarszych, nierozliczonych dokumentów wystawionych / wprowadzonych w programie:

Dokumenty będą rozliczane do wysokości kwoty widniejącej na wyciągu bankowym.


Jak usprawnić import wyciągów bankowych

W celu usprawnienia importu wyciągów bankowych do programu mKsięgowa.pl sugerujemy wykonanie następujących czynności:

  1. Poprawne skonfigurowanie importu wyciągów bankowych
  2. Opisywanie przelewów zgodnie z numerami dokumentów, wprowadzonych do mKsięgowa.pl (w przypadku dokumentów zakupu)
  3. Komunikację z klientami ws. opisywania przelewów za Państwa faktury sprzedaży numerem Państwa faktur
  4. Wprowadzenie do kartoteki klientów i dostawców numery kont bankowych kontrahentów (jeśli istnieje możliwość przypisania tylko jednego numeru konta bankowego do kontrahenta)