Import Transakcji Bankowych Citibank

W programie księgowości online mKsiegowa.pl dostępny jest import wyciągów w formacie CSV dla rachunku bankowego prowadzonego w Citibank, o nazwie Citibank Online.


Konto Citibank - sposób przygotowania pliku CSV

Plik CSV wyciągu bankowego generuje się w następujący sposób:

  • Produkty i Usługi -> Wyciągi i historia transakcji -> Pobierz historię transakcji
  • należy określić zakres dat oraz rachunki, dla których będzie pobierana historia transakcji
  • Rodzaj pobierania = Historia transakcji
  • Format = CSV (wartość przedzielana przecinkami)

Plik należy zapisać na dysku lokalnym i skasować po zaimportowaniu do programu mKsiegowa.pl, aby nie było do niego dostępu dla osób nieuprawnionych.


Import plików w formacie CSV

Przygotowany plik CSV należy wczytać w programie mKsiegowa.pl korzystając z jednej z następujących funkcji:

Uwaga:

  • plik CSV należy zawsze pobierać za okres w przeszłości; w przeciwnym razie program może nie być w stanie jednoznacznie zidentyfikować transakcji bankowych;

Rozpoznawanie klientów

Wyciąg Citibank posiada dla niektórych transakcji numer rachunku bankowego klienta w polu Opis. W takim przypadku program rozpoznaje i kojarzy transakcję z klientem, jeżeli numer rachunku jest również wpisany w kartotece klienta.


Format pliku CSV

Plik CSV generowany z systemu bankowości elektronicznej Citibank powinien posiadać następujące pola:

Lp Nazwa pola Typ pola Uwagi
1 data transakcji date Data transakcji bankowej
2 opis text Opis transakcji
3 kwota double Kwota transakcji
4 saldo końcowe double Pole ignorowane
5 Wewn. numer konta text Pole ignorowane
6 Typ transakcji text Pole ignorowane

Przykładowy plik

"05/04/2016","Opis1, Adres kontrahenta","400,00","4000,00","0300139680","PRZELEW ZEWNĘTRZNY - WPŁATA"
"05/04/2016","Opis2, Adres kontrahenta","-100,00","3900,00","0300139680","PRZELEW WYCHODZĄCY -INTERNET"