Jak skonfigurować wydruk e-faktury

Wydruk faktury

Poszczególne elementy wydruku faktury można skonfigurować w opcjach programu. Poniżej pokazana jest standardowa postać wydruku oraz wyjaśnienia, gdzie należy skonfigurować poszczególne jej elementy.


Własne formatki faktury sprzedaży

Jeżeli z jakiś powodów domyślna formatka faktury Ci nie odpowiada, możesz skonfigurować własny szablon faktury

Faktura po angielsku

Aby wystawić fakturę po angielsku należy w kartotece klienta ustawić język, w którym wydrukowana zostanie faktura (obecnie dostępne to polski i angielski). Sposób konfiguracji faktury po angielsku. Na fakturze w wersji angielskiej można drukować angielskie nazwy towarów wpisane w kartotece towarowej.

 

Wzór faktury VAT

Faktura przed wydrukiem jest zapisywana w formacie pdf.

 
e-faktura
 
 1. Dane wystawcy faktury konfigurujemy w module Ustawienia -> Ustawienia ogólne, w polach:
  • Nazwa (do wydruków)
  • Adres
  • Siedziba
  • Adres email
  • NIP/PESEL
  • Logo firmy - można umieścić graficzne logo firmy na fakturze
  • Uwaga - w nagłówku jest 6 wierszy tekstu i nagłówek faktury należy skonfigurować tak, by tekst nie nakładał się na linię oddzielającą nagłówek od reszty faktury
   
 2. Dane nagłówkowe faktury:
  • Data wystawienia – wpisywana jest w nagłówku faktury podczas jej wystawiania
  • Faktura Nr – ciągi numeracyjne faktury (może być ich wiele) ustawiamy w Ustawienia -> Ustawienia formularzy. Ostatecznie numer ustalamy podczas wprowadzania faktury.
   
 3. Pole Nabywca pobierane jest z danych kontrahenta:
  • adres można zmienić w polu Adres do Faktury ustawiony w kartotece kontrahenta, dla którego wystawione jest faktura,
  • nazwę można zmienić w polu Nazwa siedziby głównej w kartotece.
  • w przypadku używania oddziałów klientów w programie, nazwa może być zmienina w polu Nazwa oddziału, a adres w polu Adres oddziału w kartotece Oddziałów klienta
 
Uwaga: zmiana nazwy lub adresu w kartotece oddziału powoduje zmianę na wszystkich wystawionych wcześniej dla tego oddziału fakturach.
 
 1. Adres w polu Miejsce dostawy wprowadzany jest podczas wystawiania faktury. Jeżeli wcześniej był wprowadzony dokument WZ, wówczas adres dostawy jest kopiowany z tego dokumentu. Jeżeli wprowadzamy fakturę bez wcześniejszego dokumentu WZ, wtedy program pobiera adres z pola Adres oddziału
 
Uwaga: adres dostawy jest zapamiętywany dla każdej faktury; zmiana adresu wymaga modyfikacji faktury.
 
 1. Drugi nagłówek faktury:
  • Identyfikator dokumentu można wprowadzić podczas wystawiania faktury (nie jest to konieczne)
  • Dokument Wystawił – w tym miejscu wpisywana jest nazwa użytkownika, który wprowadza fakturę. Nazwę użytkownika może zmienić administrator programu w module Ustawienia -> Użytkownicy systemu
  • NIP kontrahenta przepisywany jest z kartoteki kontrahenta. Moduł Sprzedaż -> Klienci Dodawanie Edycja
  • Data Sprzedaży jest wpisywana taka, jak data wystawienia. Jeżeli wcześniej był wprowadzony dokument WZ, wówczas data sprzedaży jest kopiowana z tego dokumentu. Nie ma możliwości wpisania innej daty sprzedaży niż data wystawienia, jeżeli wystawiana jest faktura sprzedaży bezpośrednio, z pominięciem WZ dokumentującego dostawę towaru lub wykonanie usługi w programie
  • Data Płatności wprowadzana jest podczas wystawiania faktury sprzedaży.
   
 2. Tekst faktura okresowa za okres ... pojawia się automatycznie dla faktur okresowych (masowych) wystawianych w programie. Dla zwykłych faktur tekst o dowolnej treści można wpisać podczas wprowadzania faktury.
   
 3. W stopce faktury mogą pojawić się 2 wiersze:
  • Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego – moduł Księgowość -> Konfiguracja kont rozliczeniowych. Numer rachunku można wybrać podczas wprowadzania faktury sprzedaży.
  • Dowolny tekst w dolnej części faktury – można go ustawić w module Ustawienia -> Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej. Konfigurować można w tym miejscu ok. 5 wierszy stałego tekstu (w zależności od ustawionych marginesów drukarki), które można wykorzystać na przykład do umieszczenia podpisów na fakturze.
   
 4. W polu Dokument Wystawił pojawia się imię i nazwisko operatora programu. Dane te można zmienić w Użytkownicy programu.
   
 5. W polu Identyfikator dokumentu pojawia się tekst wpisany na fakturze w polu Numer dodatk..
 6. Możliwość wyłączenia drukowania kodów usług i towarów. Można to zmienić w module Ustawienia -> Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej

Dodatkowe elementy, które można umieścić na wydruku faktury:

 • Paypal: dodatkowo na wydruku faktury można skonfigurować link do serwisu płatności elektronicznych Paypal.com.
 • Podsumowanie wagi sprzedawanych towarów - podsumowanie pojawia się automatycznie, jeżeli towary mają wpisaną wagę w kartotece towarowej.
 • Warunki dostawy Incoterms - o ile są wpisane przy wprowadzaniu faktury.
 

Przykładowe wzory faktur. Faktura po angielsku

Wzór faktury może się różnić, w zależności od rodzaju faktury. Poniżej podajemy kilka typowych formatek: