Własne formatki faktur sprzedaży

Program mksiegowa.pl umożliwia przygotowywanie własnych formatek faktur sprzedaży VAT. Umożliwiają one nadanie fakturze VAT spersonalizowanego wyglądu poprzez dodanie firmowego logo, dostosowanie formatu, rozmiaru i koloru czcionki, oraz ustawienie, które pola mają być wyświetlane. Szablony można przygotowywać w dowolnym popularnym edytorze tekstu: MS Word, OpenOffice, lub LibreOffice. W procesie generowania faktury VAT szablon zostanie wypełniony treścią pochodzącą z programu oraz skonwertowany do formatu wybranego przez użytkownika, np. formatu PDF.

Szablon faktury VAT zawiera specjalne pola (znaczniki), które zostaną automatycznie podmienione na rzeczywiste dane pochodzące z systemu.  Sposób wprowadzania znaczników został zilustrowany poniżej. Rzeczywisty tekst, którym dane pole zostanie później wypełnione, będzie posiadał ten sam format i znajdował się w tej samej lokalizacji.

 
 
Sposób dodawania pozycji faktury różni się nieco o sposobu dodawania zwykłych pól (jak np. adresu klienta). W tym celu należy w szablonie utworzyć tabelę o dwóch wierszach i dowolnej liczbie kolumn. Pierwszy wiersz tabeli będzie miał charakter nagłówka i powinien zawierać opisy poszczególnych kolumn. Drugi wiersz natomiast powinien zawierać pola odnoszące się do konkretnych elementów pozycji faktury (np. opis towaru). W procesie generowania faktury ten drugi wiersz zostanie powielony przez liczbę pozycji faktury.
 
 
Funkcjonalność szablonów faktur jest dostępna w wersji beta. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.