JPK - struktura danych dla ksiąg rachunkowych

JPK - przesyłanie danych z ksiąg rachunkowych

Struktura pliku JPK_KR

Plik kontrolny JPK_KR zawiera dane dotyczące dziennika księgowego oraz obrotów i sald ksiąg rachunkowych podatnika. Plik jest przygotowany w formacie XML.

Zawartość pliku dla ksiąg rachunkowych JPK_KR pokazuje rysunek:

 
 

Sposób prezentacji dziennika księgowego w pliku JPK_KR

W pliku JPK_KR przesyłane są:

  • zawartość dziennika księgowego
  • obroty i salda ksiąg głównych i pomocniczych w oparciu o plan kont podatnika

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, dziennik księgowy służy do chronologicznego ujęcia wszystkich operacji gospodarczych podatnika.

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości zapisy w dziennikach muszą być kolejno numerowane. Przepisy nie określają jednak w sposób jednoznaczny sposobu nadawania numerów. Zależy on zwykle od polityki rachunkowości podatnika.

Dziennik księgowy przesyłany w pliku JPK zawiera następujące dane (wg specyfikacji struktury JPK z 11 marca 2016):

 

Ważne: Zgodnie z Art. 14. Ustawy o Rachunkowości, dziennik powinien umożliwiać uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Oznacza to, że należy uzgodnić wartość zapisów księgowych w tabeli Dziennik za dany okres z zapisami ksiąg rachunkowych, zapisywanych w tabeli KontoZapis.

 

Przykład dokumentu JPK w formacie XML

Zamieszczamy dokument JPK w formacie XML zawierający przykładowe dane z lipca 2016 roku. Dokument został przygotowany za pomocą programu mKsiegowa.pl.

 
Jednolity Plik Kontrolny
Program księgowy online mKsiegowa.pl posiada funkcjonalność tworzenia plików JPK.
W programie można tworzyć i zapisywać pliki za dany okres oraz je modyfikować.
Zapraszamy do rejestracji aby nieodpłatnie przetestować program.