JPK_VAT - ewidencja zakupów i sprzedaży

JPK_V7 - ewidencja zakupów i sprzedaży

Struktura pliku JPK

Plik kontrolny JPK powinien zawierać zestawienie dokumentów zarejestrowanych w ewidencji zakupów i sprzedaży. Plik jest przygotowany w formacie XML.

Zawartość pliku ewidencji zakupów i sprzedaży JPK_V7 pokazany jest na rysunku:

 
 

Zawartość pliku JPK_VAT

W pliku JPK_VAT przesyłane są:

 • ewidencja sprzedaży VAT
 • ewidencja zakupów VAT
 

JPK - ewidencja sprzedaży VAT

Ewidencja dokumentów sprzedaży przesyłana w pliku JPK_V7 zawiera m.in. następujące dane. Każdy dokument sprzedaży jest reprezentowany przez 1 wpis.

 
 

JPK - ewidencja zakupu VAT

Ewidencja dokumentów zakupu przesyłana w pliku JPK_V7 zawiera m.in. następujące dane. Każdy dokument zakupu jest reprezentowany przez 1 wpis.

 
 

Przygotowanie pliku JPK_VAT

Sposób przygotowania pliku JPK_VAT został opisany w tym artykule: przygotowanie pliku JPK_VAT

Dodatkowe informacje o zawartości pliku JPK_V7

 1. Podsumowania kwot w JPK_V7 raportowane są w złotych i groszach, bez zaokrągleń.
   
 2. Zapisy zbiorcze mogą dotyczyć jedynie:
  • raportów z kas rejestrujących,
  • sprzedaży nie dokumentowanej fakturami
  • korekt rocznych, kwartalnych, miesięcznych z zachowaniem możliwości ich identyfikacji.
   
 3. Korektę pliku JPK_V7 należy sporządzić i przekazać do jednostki audytującej w każdej sytuacji związanej ze zmianą kwot raportowanych w plikach JPK_V7. Korektę należy przesłać również w sytuacji błędnego podania stron transakcji (w szczególności NIP kontrahenta).
 
Jednolity Plik Kontrolny
Program księgowy online mKsiegowa.pl posiada funkcjonalność tworzenia plików JPK.
W programie można tworzyć i zapisywać pliki JPK_V7 za dany okres oraz je modyfikować.
Zapraszamy do rejestracji aby nieodpłatnie przetestować program.