Odliczenia VAT wg proporcji

Kiedy stosujemy odliczanie VAT od zakupów w proporcji?

Jeżeli prowadzisz sprzedaż zwolnioną z VAT i nie wiesz w jakim stopniu zakupione towary i usługi wykorzystywane były do celów opodatkowanych i zwolnionych, masz prawo odliczenia VAT na zasadzie proporcji.

Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl wspomaga odliczenia VAT w przypadku sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.


Jak skonfigurować poprawne odliczanie VAT w proporcji?

W tym celu musisz wykonać następujące kroki:

1. Włącz opcję Firma prowadzi działalność opodatkowaną i zwolnioną z VAT w Ustawieniach Systemowych.

2. Ustal proporcję sprzedaży opodatkowanej do całkowitej sprzedaży za rok poprzedni. Pamiętaj, że nie wszystkie przychody ze sprzedaży można zaliczyć do obliczenia proporcji.

Na przykład sprzedaż opodatkowana wynosiła 300 000 zł, a sprzedaż całkowita 1 mln zł. Proporcja wynosi wówczas 30%.
Dla poprzedniego roku podatkowego ustaw Współczynnik udziału sprzedaży opodatkowanej VAT w sprzedaży ogółem w opcji Rok obrotowy.
Sprawdź w Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej konto księgi głównej w polu Konto Korekt Podatku Naliczonego VAT.

3. Wprowadzaj faktury zakupu. Dla każdej pozycji faktury możesz określić w kolumnie Odliczenie VAT:

  • Całość
  • Brak
  • Proporcja
Na przykład przy zakupie usługi telekomunikacyjnej za 100 zł netto, 30% VAT może zostać odliczone. Księgowanie faktury będzie miało postać jak na rysunku:
Konfiguracja proporcji w programie księgowym mKsiegowa.pl

4. Na rejestrze VAT korekty VAT zostaną wykazane w kolumnie Korekty VAT:

Konfiguracja proporcji w programie księgowym mKsiegowa.pl

Korekta zostaje również wykazana w podsumowaniu rejestru.

5. Odpowiednia, skorygowana kwota VAT naliczonego zostanie umieszczona w deklaracji VAT, w pozycji Nabycie towarów i usług pozostałych.


Regulacje prawne

W naszym poradniku opisujemy regulacje prawne dotyczące odliczenia VAT z proporcji, czyli od zakupów wykorzystywanych równocześnie do działalności objętej VAT i jej niepodlegającej.