Sprzedaż połączona z automatycznym księgowaniem

3. sprzedaż połączona z automatycznym księgowaniem

Podstawowe cechy programu:

 1. księgowość sprawozdawcza oraz zarządcza
 2. zakupy połączone z automatycznym księgowaniem
 3. sprzedaż połączona z automatycznym księgowaniem
 4. rozliczenie obrotu towarowego
 5. rozrachunki z kontrahentami
 6. rozliczenie projektów
 7. optymalizacja procesów księgowych
 8. wielowalutowość
 9. wielojęzyczny interfejs użytkownika
 10. integracja z Excelem

Program księgowy online mKsiegowa.pl posiada rozbudowaną funkcjonalność obejmującą ewidencję sprzedaży w zakresie:

 

Wbudowane w program mechanizmy ułatwiają natychmiastowe dekretowanie dokumentów sprzedaży, dzięki czemu wyeliminowana została konieczność ich ręcznego wprowadzania i księgowania.

Automatyczną dekretację dokonuje się w programie poprzez konfigurację:

 
 • konta należności dla poszczególnych kontrahentów, z rozbiciem na oddziały,
 • konta sprzedaży dla kontrahentów (opcjonalne),
 • konta magazynowego dla poszczególnych pozycji kartoteki towarowej,
 • konta sprzedaży dla pozycji kartoteki.

Program ułatwia konfigurację kont dla poszczególnych pozycji kartoteki dzięki mechanizmowi definiowania domyślnych kont dla kategorii towarów.

Program księgowy online mKsiegowa.pl umożliwia, za pomocą uprawnień, wyraźne oddzielenie funkcji wprowadzania dokumentów sprzedaży od funkcji przeglądania zaksięgowanych dokumentów, ewentualnego ich korygowania oraz zapisu do dziennika.

 
pomoc w programie mKsiegowa.pl
Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące księgowania sprzedaży w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl, lub innych zagadnień związanych z programem - nasz zespół specjalistów jest do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt.