Produkcja

System księgowy mKsiegowa.pl posiada zintegrowany moduł rozliczenia i księgowania produkcji.

Podstawowe cechy modułu zleceń produkcyjnych:

listy materiałowe w produkcji

Dowolna liczba list materiałowych

W programie można zdefiniować dowolne listy materiałowe (BOM) pozwalające na tworzenie zleceń produkcyjnych montażu i demontażu urządzeń. Listę materiałową można edytować aż do momentu zamknięcia produkcji. 

software for manufacturing in poland

Zlecenia złożone - pełna kontrola nad produkcją online

Jeżeli Twój proces produkcyjny wymaga wielu czynności - możesz korzystać ze zleceń złożonych. Do każdego zlecenia można wydawać zamienniki za pomocą dokumentów RW. Zlecenia można zamykać etapami.

księgowanie zleceń produkcyjnych

Planowanie zakupów

W oparciu o otwarte zlecenia produkcyjne i stany minimalne możesz planować zakupy materiałów. Na podstawie potwierdzonych dostaw materiałów i czasu produkcji możesz potwierdzić dostawę gotowych produktów.

księgowanie zleceń produkcyjnych

Rozliczanie kosztów dodatkowych

Do zleceń produkcyjnych można księgować robociznę i koszty dodatkowe. Program pozwala zaksięgować zlecenia w ramach wielu centrów produkcyjnych. Integralną częścią listy materiałowej może być planowane zużycie czasu przeznaczonego na realizację zlecenia.

raporty produkcyjne

Raporty

Zestaw raportów pozwala podglądać na bieżąco otwarte i zamknięte zlecenia oraz podsumowania każdego zlecenia. 

Jak rozpocząć współpracę? Zapraszamy do rejestracji w ramach okresu promocyjnego. To nic nie kosztuje i nie rodzi żadnych zobowiązań.

Zespół mKsiegowa.pl