Tworzenie JPK_V7


Tworzenie JPK_V7 - informacje ogólne

Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl posiada możliwość przygotowania danych księgowych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Raportowanie podatku VAT odbywa się za pomocą pliku w jednym z formatów:

 •  JPK_V7M - przy raportowaniu miesięcznym
 •  JPK_V7K - przy raportowaniu kwartalnym

Szczegółowo opisujemy JPK_V7 w naszym poradniku.

Konfiguracja dla pliku JPK

Przed rozpoczęciem tworzenia plików JPK wszelkiego rodzaju należy sprawdzić poprawność danych firmy w konfiguracji JPK.

 

Jak utworzyć plik JPK w programie mKsiegowa?

Tworzenie plików JPK jest dostępne w module Księgowość. Na ekranie należy wybrać typ pliku JPK: Rejestr VAT (JPK_V7) i  kliknąć klawisz Nowa.

 

Na ekranie należy sprawdzić kwoty wyliczone za okres w poszczególnych rodzajach transakcji.

Po sprawdzeniu kwot należy kliknąć klawisz Dodaj. Program utworzy nowy plik JPK_V7.

 

Podgląd pliku JPK

Po prawej stronie tabelki dostępna jest ikonka wydruk faktury, która pozwala na czytelny podgląd pliku JPK.

podgląd plików jpk

Program pozwala też generować podgląd pliku JPK_V7 do Excela.


Jak zmienić lub skasować plik JPK?

Dla każdego wcześniej przygotowanego pliku JPK dostępne są operacje:

 • ikonka pozwala na zmianę zakresu dat, dla którego plik został przygotowany. Po zmianie dat i zapisaniu pliku program tworzy go od nowa;
 • ikonka pozwala na zamknięcie raz przygotowanego pliku oraz zapisanie go na dysku; po zamknięciu ikonka zmienia się na postać i pozwala zapisać gotowy plik na dysku;
 • ikonka pozwala skasować wcześniej przygotowany plik JPK; jeżeli plik nie jest zamknięty, zostaje skasowany natychmiast; przy próbie kasowania pliku zamkniętego program żąda potwierdzenia;
 

Zagadnienia związane z przygotowaniem pliku JPK_V7

 • Przed utworzeniem pliku JPK zaleca się zamknięcie dziennika. Zapobiegnie to sytuacji, w której po wygenerowaniu pliku JPK w programie zostaną dokonane zmiany w dzienniku. Ponadto zamknięcie dziennika powoduje uporządkowanie dziennika w kolejności zapisów.
   
 • Przy generowaniu pliku JPK_V7 mogą pojawić się sytuacje, w których program wykryje brak adresu kontrahentów, dla których wystawione zostały faktury. Z uwagi na wymagania nałożone na strukturę pliku JPK każdy kontrahent musi mieć uzupełniony adres firmy.
   
 • Plik JPK_V7 wymaga, aby każdy dokument zakupu i sprzedaży odnosił się do kontrahenta z określonym numerem NIP. Jeżeli kontrahent nie ma wpisanego numeru NIP w kartotece program wpisuje do pliku JPK_VAT znacznik <NrKontrahenta>brak</NrKontrahenta>, co jest akceptowane przez algorytmy walidujące pliki JPK. Jeżeli NIP jest wpisany, program mKsiegowa.pl usuwa wszystkie znaki nie będące cyframi i literami (NIP 123-456-78-90 jest zapisywany jako 1234567890).
   
 • Program zapisuje do pliku JPK_V7 tylko transakcje krajowe, które mają VAT naliczony lub należny większy od 0. Transakcje nie podlegające ustawie VAT, krajowe transakcje zwolnione i 0% nie są zapisywane.
 

Wysyłanie pliku JPK na serwer Ministerstwa Finansów

Plik JPK przygotowany w programie mKsiegowa możesz wysłać na serwer w postaci zaszyfrowanej za pomocą programów przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Przygotowaliśmy instrukcję wysyłania plików JPK na serwer MF.