Przykłady obiegu dokumentów w księgowości

Przykłady obiegu dokumentów w księgowości

Program księgowy online mKsiegowa.pl posiada możliwość przechowywania dokumentów w wersji elektroniczej.

Na przykładzie faktur zakupów przedstawiamy kilka rozwiązań obiegu dokumentów między biurem rachunkowym i klientami biura.


Wariant 1: Przesyłanie skanów faktur zakupu emailem do biura rachunkowego

Charakterystyka: klienci przesyłają skany faktury zakupu emailem do księgowości.

 1. Przygotowanie obiegu dokumentów po stronie biura rachunkowego:
 • założenie skrzynki email dedykowanej do przesyłania faktur na dowolnym serwerze pocztowym
 • skonfigurowanie dostępu do skrzynki email w programie wg instrukcji
 • pracownik biura rachunkowego przygotowuje w programie mKsiegowa.pl schematy księgowań dla wszystkich rodzajów zakupów według instrukcji
 1. Praca z obiegiem dokumentów:
 • Klient wysyła fakturę zakupu na podany adres email jako skan (załącznik do emaila); w emailu opisane zostaje do jakiej pozycji budżetowej przyporządkowana jest faktura
 • pracownik biura rachunkowego księguje fakturę zakupu do bufora na podstawie skanu, wg instrukcji

Wariant 2: Klienci sami wprowadzają faktury zakupu i dołączają skany dokumentów

Charakterystyka: Większość pracy z wprowadzaniem dokumentów jest po stronie klienta.

 1. Przygotowanie obiegu po stronie biura rachunkowego
 • pracownik biura rachunkowego przygotowuje w programie schematy księgowań dla wszystkich rodzajów zakupów według instrukcji
 1. Praca z obiegiem dokumentów:
 • Klient wprowadza faktury zakupu do programu mKsiegowa.pl według instrukcji, korzystając z przygotowanych schematów księgowych
 • Klient dołącza skan dokumentu według powyższej instrukcji
 • pracownik biura sprawdza zbiorczo wszystkie księgowania i zamyka dziennik (po zaksięgowaniu pozostałych dokumentów), według instrukcji

Wariant 3: Klienci sami wprowadzają do programu zamówienia zakupu lub potwierdzenia wykonania usług przez dostawców oraz przesyłają skany faktur zakupu

Charakterystyka: Dwustopniowa kontrola obiegu dokumentów

 1. Przygotowanie obiegu po stronie biura rachunkowego jak dla wariantu 1 i 2
 2. Praca z obiegiem dokumentów:
 • Klient wprowadza zamówienie zakupu lub potwierdzenie wykonania usługi do programu mKsiegowa.pl według instrukcji:
 • Klient wysyła fakturę zakupu na podany adres email jako skan (załącznik do emaila); w emailu opisane zostaje do jakiego zamówienia lub potwierdzenia wykonania usługi jest przyporządkowana ta faktura
 • pracownik biura rachunkowego sprawdza wprowadzony dokument i księguje go jako zakup wg instrukcji